سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یاسر مصری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
علی کیانی فر – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
مسعود مروارید – کارشناس مهندسی مکانیک

چکیده:

مقاله حاضربه بررسی تهویه تونلهای مترو جهت انتخاب ادوات و مقابله با خطرات آتش درتونل خط یک قطارشهری مشهد پرداخته است برای تحلیل عددی ازنرم افزار فلوئنت استفاده شده است و باتوجه به حداقل نیاز سیستم تهویه درهرسناریو و به کمک آزمون و خطای متعدد حالت بهینه ی دستگاه ها برای کار تونل بدست آمده و نتایج با ادوات موجود مقایسه شده است روش اعتبارسنجی براساس استانداردهای موجود درتونل های مترو می باشد.