سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهزاد نیکنام – تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کوروش شهریار –
حسن مدنی –

چکیده:

سیستم تهویه تونل درتامین ایمنی تونلهای جاده ای حین آتش سوزی سهم بسزایی دارد و کنترل جریان دود تونل را برعهده دارد تهویه طولی یک ی از روشهای مرسوم تهویه تونل است که طی آن برای کنترل دود یا آلودگیهای درون تونل بادبزن هایی درسقف تونل نصب می شوند این روش برای تونلهای با جریان یک طرفه ترافیک کارایی مناسبی دارد دراین مقاله مدل سه بعدی سیستم تهویه طولی برای بررسی رفتارآتش سوزی درون تونل قلاچه به مدت ۹۰۰ ثانیه مدل شد مدل سه بعدی با استفاده ازنرم افزار تجاری Fluent برای ۸۰۰ مترازطول تونل قلاچه ساخته شد برای مدلسازی جریان مغشوش از معادلات k-e استاندارد آتشسوزی ازمنبع حجمی گرما با اندازه ۲۵ مگاوات معادلات شکست ادی برای مدلسازی جریان گاز گرم و معادلات ناویر استوکس برای حل روابط حاکم برجریان سیال ناپایدار و ترکیب گاز ها استفاده شد.