سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

احمد شریعتی – کارشناسی ارشد -گروه مهندسی برق-دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد-شر
جواد ساده – دانشیار گروه برق-گروه مهندسی برق- دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشه
یاسر دامچی – دانشجوی دکتری-گروه مهندسی برق- دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد
هادی علی آبادی – معاونت طرح وتوسعه- برق منطقه ای خراسان

چکیده:

در سالهای اخیر تمایل به استفاده از کابلهای فشارقوی زیرزمینی، علیرغم هزینه بالای نصب آن ها در مقایسه با خطوط هوایی، به دلیل عدم نیاز به رعایت حریم، حفظ زیبایی شهری و چند کاربری بودن این تونلها رو به رشد می باشد . با توجه به هزینه بالای خطوط کابلی زیر زمینی، بهره برداری بهینه از این گونه خطوط حائز اهمیت می باشد . پارامترهای زیادی در جریان مجاز عبوری از کابل مؤثر می باشند که سیستم تهویه از جمله این پارامترها میباشد. محاسبه تعداد و قدرت تهویهها بر پایه گرمای تولید شده در درون تونل و نیز دمای هوای مناسب به منظور رفت و آمد پرسنل جهت انجام عملیات نگهداری و تعمیرات انجام میگیرد. مهمترین بخش این محاسبات، بدست آوردن میزان دبی هوای مورد نیاز برای کاهش دمای ناشی از تلفات کابل و رساندن آن به حد مورد نظر است. در این مقاله سیستم تهویه مناسب برای کابل نصب شده در تونل طراحی شده است. در این طراحی تأثیر طول تونل، وجود زانو و عوارض موجود در مسیر تونل و تعداد مجاری ورودی و خروجی هوا در نظر گرفته شده است.