سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد عبدالشاه – عضو هیات علمی، صنایع ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان ، سمنان،ایران
محمد همتی – عضو هیات علمی ، مدیریت صنعتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان،ایرا
محمد علی آستانبوس – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان ، سمنا

چکیده:

حرکت به سمت و سوی خوشه بندی صنعتی در پایان قرن بیستم نقطه عطف برنامه های توسعه صنعتی و فناوری در بیشتر کشورهای جهان بود. امکان بهره برداری از بازده های ناشی از مقیاس و نیز بازده های ناشی از اقدامات جمعی، شرایط بوجود آمدن مزیت رقابتی و موفقیت در رشد اقتصادی و توسعه را در فضای بین الملل بوجود آورد. خوشه سازی صنعتی امروزه تقریبا در کلیه کشورهای جهان دنبال می گردد. در ایران نیز گرایش به بحث خوشه های صنعتی در محافل علمی و تصمیم گیری و نیز برنامه های توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است.سیستم تغذیه ناب ،بخشی از یک سیستم کامل کششی است. مطالعه حاضر تلاش می کند به بررسی یک کارخانه تولید دسته سیم خودرو ، از مجموعه شرکت های قطعه ساز خودرو در مجموعه شرکت های اقماری شرکت ایران خودرو(شرکت الکتریک خودرو شرق)بپردازد. طراحی سیستم تغذیه خط تولید دسته سیم سازی خودرو از انبار پیمانکاران تولید قطعات تا پای خط مونتاژ بر اساس سیستم کانبان با رویکرد اجرای یک سیستم کششی و افزایش کارایی زنجیره تامین از سمت خوشه های صنعتی تا محل شرکت مادر توانمندی های آنها را در کسب مزیت رقابتی و توان صادراتی، زمینه شناخت بهتر این خوشه ها را فراهم می آورد. روش مطالعه تحلیل بنیادی به همراه یک موردکاوی از خوشه های صنعتی در شرکت سازنده قطعات تزریقی و مهمترین یافته این مطالعه تکیه بر خوشه های صنعتی با رویکرد استفاده از سیستم کششی به عنوان راهبردی موثر در ایجاد فضای رقابت پذیری و افزایش توان صنعتی این شرکت ها است.