سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سمانه ویسه – کارشناس مهندسین مشاور فن آوران آبسازه
هادی زارعی محمود آبادی – عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

در استان یزد ،وجود و توسعه شهرکهای صنعتی وگسترش کارخانجات و صنایع و فقدان منابع آبی ، طراحی و ارائه الگوها و طرح ها یی در جهت کاهش آلودگی منابع آب در اثر تخلیه فاضلابهای تولیدی صنایع و مصرف آب یک ضرورت می باشد .یکی از راههای کاهش هزینه های تصفیه فاضلاب ، ایجاد تصفیه خانه مرکزی در شهرکهای صنعتی جهت تخلیه پساب کارخانجات موجود در آنها می باشد . در این راستا لازم است تا بر روی این پسابها فرایند پیش تصفیه در محل کارخانه انجام شود . در این تحقیق با بازدید و بررسی مراحل تولید پساب کارخانه رنگرزی زیبا ریس و نمونه گبری از پساب کارخانه مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده ،تصفیه شیمیایی فاضلاب به روش انعقاد و لخته و بدنبال آن ته نشینی ، بعنوان روش پیش تصفیه فاضلاب کارخانه رنگرزی مورد مطالعه ، پیشنهاد شده است. با اجرای تصفیه خانه پیشنهادی در کارخانه مورد نظر، آلاینده های موجود در پساب رنگرزی حذف شده و با انجام عملیات تصفیه مختصر در تصفیه خانه مرکزی شهرک می توان آن را در جهت آبیاری فضای سبز و کشاورزی بکار گرفت .