سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی جهانگیری – دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد صداقت – استادیار مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی اصفهان،

چکیده:

در این مقاله به پتانسیل سنجی استفاده از انرژی های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی در یک سیستم ترکیبی پنل خورشیدی-توربین بادی-سیستم هیدروژنی، در شهر الیگودرز با استفاده از نرم افزار HOMER پرداخته شده است. ورودی های سرعت باد و تابش خورشید از نرم افزار RETSCREEN4 استخراج شده است. نتایج نشان می دهند هیچگونه توجیه اقتصادی در استفاده از این سیستم ترکیبی وجود ندارد که به این دلیل است که راندمان سیستم ذخیره سازی هیدروژن کمتر از ۵۰% است و از آنجایی که قدرت زیادی در سیستم هدر می رود، تولید انرژی توسط پنل های خورشیدی باید بسیار زیاد باشد تا بار الکتریکی مورد نیاز تامین گردد. همچنین هزینه ی اولیه الکترولیز و تانک هیدروژن بسیار زیاد است. از نتایج مشخص است که در سرعت های باد تا ۷ متر بر ثانیه، میزان برقی که می توان با استفاده از سیستم ترکیبی توربین باد-پیل سوختی-پنل خورشیدی-الکترولایزر تولید کرد نسبت به توربین باد-پیل سوختی-الکترولایزر هزینه پایین تری دارد. با توجه به نتایج در صورت عدم استفاده از پنل های خورشیدی، هزینه ها تقریبا ۵/۲ برابر می شوند. درصد برق تولیدی توسط باد، خورشید و پیل سوختی در ماههای مختلف سال، سهم هر دستگاه در هزینه ها، میزان هزینه نیروگاههای مختلف و میزان آلاینده های تولیدی ناشی از پیل سوختی پارامترهای دیگری هستند که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفتند.