سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

امیر فلاحتکار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،گروه مهندسی انرژی،ت
حمیدرضا اخوان ارمکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،گروه مهندسی انرژی،ت

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق طراحی یک سیستم نوین سرمایش خورشیدی برایتامین بارسرمایشی یک ساختمان اداری نمونه با مساحت زیربنای ۱۲۰۰ مترمربع در شهر تهران می باشد این سیستم نوین شامل یک چرخه رانکین آلی یک چرخه تبرید تراکمی بخار ومتمرکز کننده های سهموی خطی است برای راه اندازی چرخه تراکمی بخار به منظور سرمایش ساختمان مذکور با بارسرمایشی ۹۳ کیلووات از یکچرخه رانکین آلی خورشیدی استفاده شده است نتایج نشان میدهد که بیشینه توان خروجی متمرکز کننده های سهموی خورشیدی ۵۸۵ وات برمتر مربع است که درماه ژوئن تیر اتفاق می افتد درنهایت نیز سطح مقطع بهینه متمرکزکننده های سهموی خورشیدی برای این سیستم ۱۸۲ متر مربع تخمین زده شده است.