سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد رئیسی نافچی – شرکت مهندسی سامانه های پشتیبان تصمیم (تاکبن)، شهرک علمی و تحقیقاتی اص
مهدی مهنام – دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده مهند
محمدحسین گیوه چی – شرکت بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون (ایریسا)

چکیده:

سیستم برنامه ریزی سفارشات یکی از سستم های حوزه تولید و لجستیک می باشد که به منظور تهیه برناه های میان مدت سازمان و زمان بندی سفارشات مشتریان با هدف تنظیم تولید بخش های مختلف و برای ایجاد ارتباط میان برنامه ریزی میان مدت و کوتاه مدت طراحی شده است. به طور کلی برنامه ریز با کمک این سیستم و دریافت طلاعات مورد نیاز از درون و برون سازمان سعی در ارائه برنامه های با حداکثر کارآیی در سازمان را دارد. در این مقاله، یک الگوریتم زمان بندی تولید چند هدفه به منظور برنامه ریزی سفارشات در سطح میان مدت با استفاده از یک رویکرد ابتکاری ارائه می شود. خروجی اصلی این سیستم برنامه ریزی، تخصیص سفارشات به مراحل مختلف تولید به تفکیک روز بوده که در هر روز برای یک افق دو تا سه هفته به تفکیک روز اجرا شده و نتایج آن قابل استفاده در زمان بندی تولید می باشد. این الگوریتم با توجه به شرایط حاکم بر شرکت فولاد غرب آسیا طراحی و پیاده سازی شده است.