سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

نیکزاد منطقی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
علیرضا تمیزی – مسئول خریدهای داخلی و خارجی شرکت گاز استان فارس
توران آصفی – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

چکیده:

بازار به مثابه بستر ساز فعالیت های بازرگانی اگر چه پیچیده ترین ابزار و فنون را در پردازش عملیاتی خود به کار گرفته است و از موجودیت فیزیکی اکنون به واقعیت مجازی تبدیل شده اما همچنان عامل پیوند حلقه های موجود در زنجیره دادوستد محسوب می شود . به موازات تنوع گرایی کالاها و خدمات و پیچیدگی در تولید بازاریابی نیز فرآیندی ریز پردازانه و چند جانبه به خود گرفته و در چارچوب دانشی فراگیر تئ.ریها و فنون ویژه خود را شکل داده است. تدوین الگوهای کمی و کیفی همراه با متغیرهای ملی و فرا ملی در هدف گذاری ، تدوین استراتژی و اجرای عملیاتی ابزار غلبه بر محدودیت های زمانی و مکانی بازاریابی شده است. سازمانها و شرکتهای داخلی که می خواهند در صحنه تجارت و تولید و فروش فعال و پویا باقی بمانند ناگزیرند که به بازاریابی به عنوان یک اصلی استراتژیک و اساسی مهم برای ایجاد تحول و انقلاب یعظیم در سطح موسسه خود بنگرند. در این تحقیق سعی بر آن است تا در حد امکان ، عوامل کلیدی ، ساختارها ، چاروبها ، تئوریها ، مدلها و متدهای مربوطه مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و در قالب یک مجموعه منظم ارائه گردد و با استفاده از این اطلاعات مدلی طراحی و ارائه گردد که در بردارنده مولفه های مورد نیاز جهت بررسی بازار یک محصول و نیز برنامه ریزی بازاریابی برای آن باشد.