سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد علی شفیعا – عضوهیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران- تهران
ابوذر دقت – شرکت برق منطقه ای فارس- شیراز
فرناز برزین پور – عضوهیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران- تهران

چکیده:

انجام ارزیابی مناسب از وضعیت پیمانکاران برای حصول اطمینان از دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده پروژه ها , همواره یکی از دغدغه های مدیران اجرایی صنعت برق بوده است. سالیانه تعداد پروژه های بسیار زیادی در سطح معاملات متوسط و کوچک در شرکت ها ی برق منطقه ای کشور که تلاش های برون سپارانه متعددی را دنبال می کنند ,انجام می پذ یرد. دستورالعمل ها ی علمی برای ارزی ابی پیمانکاران در این حوزه بطور فراگیر سامان داده نشده است . این خلاء توانسته باعث افت کیفیت انجام پروژه ها و افزایش هزینه های اجرایی در برخی از حوزه های مربوطه شود. طی پژوهشی میدانی, برای پاسخگویی به این نیاز, یکمدل برای ارزیابی پیمانکاران در سطوح معاملات متوسط و کوچک ارایه شده است. اینمدل با عنایت به شناخت شفا فی که طی انجام تحقیق از نیاز های شرکت های برق منطقه ای کشور کسب شده, می تواند در معاونتهای بهره برداری و طرح و توسعه این شرکتها به صورت بوم ی متناسب با خواست جامعه ایرانی کاربرد داشته باشد. این سیستم شامل ۲ بخش ارزیابی صلاحیت پیمانکار, یا سنجش قبل از واگذاری پروژه و ارزیابی عملکرد پیمانکاریا سنجش بعد از واگذار ی پروژه می باشد. ارتباط مناسبی برای تعامل و ارائه بازخورد بین این ۲ بخش در مد لمنظور شده است . علاوه برآن , معیارها ی ارزیابی صلاحیت و عملکرد به تفکیک تعیین شده اند . بر ای اطمینان از صحت ممیزه های طراحی مدل در میدان عمل به محک خورده و در حال حاضر در معاونت بهره بردار ی شرکت برق منطقه ای فارس در حال اجرا می باشد.