سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی عظیمی – کارشناس ارشد مهندسی معدن،گرایش استخراج،دانشگاه صنعتی شاهرود
سید محمد اقلیما – مهندسی معدن،گرایش استخراج،مسئول اجرای تونل نیایش،تهران

چکیده:

از آنجا که طراحی کل سیستم استخراجی و نگهداری معدن مکانیزه زغال سنگ طبس توسط افراد و شرکت های خارجی انجام گرفته است توان طراحی و تحلیل اینگونه امور درکشور مورد بررسی قرارگرفت به این منظور دراین مقاله سیستم نگهداری پیچ سنگی تونلهای پیشروی این معدن مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است برای تحلیل و طراحی مجدد از روشها و روابط تجربی ارایه شده و مرسوم استفاده شده ست همچنین مبنای کلیه طراحی ها سیستم رده بندی سنگ RMR بوده است به منظور مقایسه این سیستم نگهداری با نگهداری بکاررفته درمعدن مورد مقایسه قرارگرفته است با بررسی بعمل آمده مشاهده شد که طراحان پیشین نیز به همین نتایج دست یافته و نظیر همین طرح را اجرا کرده اند.