سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمانه بریمانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه
امیر بریمانی – دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
منا شیخی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشا
طیبه آسیابی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

چکیده:

یک تکنیک برتر برای اندازهگیری ضریب نفوذ پذیری برای مواد ارائه شده،این تکنیک یک رزوناتور میکرواستریپ را بهعنوان یک سنسور بکار میبرد. پارامتر فرکانس رزونانس میکرواستریپ برای اندازهگیری ضریب نفوذپذیری مواد مورد استفاده قرار دادهشده است این ساختار از رزوناتور پلهای با فرکانس تشدید۳/۷۹۱۲۱GHZتشکیل شده است. که با تغییر فرکانس رزونانس رزوناتورԑr بهعنوان شاخصی برای اندازهگیری ثابت دیالکتریک تغییر میکند..