سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ساسان احمدی – دانشجوی کارشناسی ماشین های کشاورزی
امین رضا جمشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشدمکانیزاسیون کشاورزی
محمدامین آسودار – عضو هیئت علمی دانشگاه منابع طبیعی و کشاورزی رامین

چکیده:

کشاورزی دقیق که در حدود نیم قرن است که معرفی شده امروزه به علم روز در زمینه های مختلف کشاورزی تبدیل شده است درواقع با گسترش رشد جمعیت و پدیده هایی مانند خشکسالی بیماری آلودگی محیط زیست و غیره که پیش روی بشر قرارگرفته است برای همین باید تغییراتی را در روشهای کشاورزی ایجاد نمود تا هم منابع طبیعی را حفظ کنیم و هم میزان محصول را افزایش دهیم درواقع شاید بتوان کشاورزی دقیق را به عنوان یک جهش درکشاورزی نامید کشاورزی دقیق برپایه استفاده از ماهواره هایی برای جهت یابی می باشد حال با ترکیب سیستم موقعیت یاب جهانی و سیستم ترسیمات حرکتی و نرم افزارهای طراحی شده و خاص کشاورزان می توانند اطلاعات بسیار جالبی را تهیه و مورد استفاده قرار دهند سم پاشی و ا ستفاده از سموم شیمیایی امروزه نه تنهها موجب برهم خوردن نظم طبیعت شده بلکه بسیاری از منابع طبیعی را نیز آلوده می کند برهمین اساس نرم افزاری تهیه شده که قادر است میزان پراکندگی علفهای هرز میزان سم مورد نیاز و …. را با کمک آزمایشهای منطقه ای و استفاده از سیستم موقعیت یاب جهانی و مکانیسم خاصی که برروی ماشین توزیع سم نصب شده می تواند اطلاعات خروجی از این نرم افزار را برروی نقشه های خاص ریزشم سم و قابل استفاده برای این ماشین ها تبدیل نمایند و ماشین سم پاش تنها درمناطقی که به سم نیاز باشد سم پاشی نماید و از مصرف بی رویه سم جلوگیر یبه عمل آید و تاثیر سم را نیز تا حد بسیار قابل قبولی افزایش دهد