سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم نامدار – موسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشیدکاشانی
محمد وحدانی –

چکیده:

انجام آزمون های دقیق سازگاری الکترومغناطیسی همواره با چالش انتخاب محیط آزمون روبروست. در این مقاله سلولGTEM به عنوان گزینه منتخب برای انجام این آزمون ها با توجه به محدودیتها و معایب سایر گزین هها پیشنهاد گردیده است. سپس شیوه طراحی دقیق یک سلول GTEMدلخواه با توجه به محدودیتهای فیزیکی استفاده کننده ارائه و نمودارهای امپدانس مشخصه بر حسب ابعاد سلول محاسبه گردیده است.