سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد آقایی جشوقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علیرضا احسانی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

دراین مقاله عملکرد یک سلول مقایسه کننده در رژیم زیرآستانه به منظور کاهش توان مصرفی بررسی شده است مقایسه کننده را می توان به روشهای مختلفی ساخت ابتدا سه نوع ساختار معرفی می شود سپس یکی از ساختارها طراحی شده و اثر تغییرات منبع تغذیه Wp/Wn A W/L ،دما، بارخازنی برروی توان مصرفی، تاخیر، حاصلضرب توان تاخیر، حاصلضرب انرژی تاخیر ، زمان صعود و زمان نزول بررسی و نتایج به صورت منحنیهایی ترسیم شده است.