سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالرضا کرمی نژاد – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی
خداداد صفوی – کارشناس سازه های هیدرولیکی

چکیده:

کنترل حفره آبشستگی درپایاب سرریزهای ریزشی ازا د واقع برروی بدنه سدهای بتنی – قوسی یکی از مسائل مهم درطراحی اینگونه ازسرریزها می باشد ساخت یک سد کوتاه درپایین دست سد بلند برای بالا بردن تراز سطح آب درپایاب و لذا مهارحفره آبشستگی یکی از روشهای کاربردی و معمول درنزد طراحان به شمار میرود درمقاله حاضر با ازمایشهایی که برروی مدل فیزیکی یک سد بتنی بلند انجام شد موقعیت قرارگیری و ارتفاع لازم برای سد پایاب تعیین شد درادامه مشخص شد که با نصب بلوکهای شکافنده جریان برروی سرریز می توان ضمن کاهش عمق حفره آبشستگی ارتفاع سدپایاب را کاهش داده و به این ترتیب هزینه های طرح را کاهش داد.