سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا محمدزاده – کارشناس ارشدالکترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر – گروه مخابرات پژوهشگا
مریم شب رو – گروه مخابرات پژوهشگاه نیروتهران – ایران

چکیده:

امروزه کاربردهای انتقال داده ازطریق خطوط انتقال ولتاژ گسترش یافته است. باتوجه به اینکه PLC های آنالوگ دارای ظرفیت انتقال کمی هستند.لذاازتجهیزات جانبی مانندمودم بامدولاسیون های پیشرفته برای استفاده موثرازپهنای بانددر دسترس استفاده می شود. دراین تحقیق سخت افزارمودم برای استفاده درخطوط انتقال ولتاژ بالابادرنظرگرفتن ملاحظات صنعتی به طورسیستماتیک طراحی شده است. اعمال تحلیل های فرکانس بالادراین مودم سبب کاهش هزینه ووقت درطراحی نیمه صنعتی آن گردیده است