سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهران نصرت اللهی – مرکز آموزشی و تحقیقاتی فضایی اتوبان تهران کرج
جواد علمایی – مرکز آموزشی و تحقیقاتی فضایی اتوبان تهران کرج
مهرداد کازرونی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران
یونس رضا زاده – دانشجوی تحصیلات تکمیلی مرکز آموزشی و تحقیقات فضایی

چکیده:

سامانه کنترل وضعیت سه محوره ماهواره ها بردونوع فعال و غیرفعال می باشد روشهای غیرفعال درماهوارههای سبک برای دستیابی به نشانه روی با دقت کم ضمن رعایت محدودیت جرم و مصرف انرژی و نیز روشهای فعال در ماهواره های پیچیده تر و دارای نشانه روی با دقت بالاتر مورد استفاده قرارمیگیرد طراحی روشمند Axiomatic Design یک شیوه سیستماتیک طراحی می باشد که از تنظیم نیازمندیها حاصل شده و مسیر را برای رسیدن به نیازنمدیهای عملکردی ارایه می نماید کاربرد این شیوه تصمیم گیری صحیح را با استفاده ازمعیارهای عددی برای طراح فراهم می کند دراین مقالهبا به کارگیری طراحی روشمند سامانه کنترل وضعیت فعال سه محوره برای یک ماهواره سنجش از دورسبک آتش نشانطراحی شده است درنتیجه برای تعیین بهترین روش کنترل وضعیت یک ماهواره سنهجش از دورطراحی و محاسبات مورد نیاز انجام شدهو با بکارگیری اصل موضوع اطلاعات سیستم کنترل بهینه انتخاب گردیدها ست.