سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید بایرامی راد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اردبیل واحدبیله سوار مغان

چکیده:

درجاهایی که رطوبت سردی هوا و … باعث ایجاد تصادفات و ترافیک زیاد می شود بایستی مورد ارزیابی قرارگیرد پیاده سازی هرایستگاه شامل مطالعات جاده ای نصب و تجهیزات، و سنسورها می باشد بنابراین با توجه به سه مشکل زمان هزینه و ایمنی اجرا ضرورت طرح ایستگاه های مجازی مطرح می گردد منظور از ایستگاه های مجازی ایستگاهی می باشد که وجود خارجی نداشته باشد ولی امکان محاسبه اطلاعات جاده ای درآن وجود خواهد داشت این طرح با نام پیشگویی مکانی معرفی می گردد که با توجه به اطلاعات آماری ایستگاه های موجود امکان پیشگویی دربعد مکان عملی میگردد عوامل طبیعی مانند بارش باران مه آلوده بودن جاده باد و … را که ممکن است باعث ترافیک شود بطورکلی درمقاله چگالی نام برده شده و عوامل انسانی مانند سرعت که تاثیر گذار درسانحه های رانندگی می شود تحلیل ج اده ای بطور کلی با کنترل کننده سیستم عصبی فازی است.