سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیداحمد مرتضوی نیر – کارشناس ارشد مهندسی الکترواپتیک

چکیده:

جستجوگرهای مادون قرمز برای ردیابی هدف هوایی که معمولا هواپیما یا بالگرد است از گرمای تولید شدهتوسط آن استفاده می کنند به دلیل هزینه های بالای تست سخت افزاری این جستجوگرها و همچنین نمایش عملکرد آن در مقابل صحنههای مختلف و مخصوصا بههنگام مواجهه با اهداف کاذب شبیه سازی فرایند هدفیابی و عملکرد این جستجوگرها لازم می نماید ما دراین مقاله سامانه پردازش تصویر چند لایه ای را برای شبیه سازی بخش مدولاسیون اپتیکی جستجوگرهای مادون قرمز رتیکلی ارائه کردها یم این سامانه قابلیت شبیه سازی سیگنال خروجی اشکارساز در هر دو سامانه رتیکل چرخشی و ثابت را دارد از قابلیت های ویژه این سامانه نسبت به موارد مشابه قبلی توسعه آن به منظور نشان دادن اثرات اهداف کاذب و اغتشاشات پس زمینه است.