سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نوشین همتی – کارشناسی ارشد تکنولوژی نساجی
محمد امانی تهران – استادیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عبدالحسین صادقی – استادیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

فرش ماشینی در زمره مهمترین تولیدات صنعت نساجی می باشد. وقوع عیب یکی از پدیده های معمولی در طی فرآیند تولید می باشد، لذا انجام درجه بندی محصول بخشی اجتناب ناپذیر در این فرآیند است. کنترل کیفیت فرش ماشینی هم اکنون به صورت رویتی می باشد. با توجه به اینکه انسان در تصمیم گیری هایش دچار مشکلاتی چون خطا، خستگی ناشی از تکرار، سرعت کم و … می باشد، همچنین به یاد داشتن عیوب متنوع فرش و سطوح آنها برای انسان کار آسانی نمی باشد. در این تحقیق سامانه خبرهای ارائه می شود که قادر باشد پس از دریافت عیوب فرش موفق به درجه بندی آن شود. دانش این سامانه از جداول درجه بندی کارخانه های فرش ماشینی و گفتگو با افراد متخصص اخذ شده است. بازنمائی دانش در این سامانه مبتنی بر قاعده است. این سامانه پس از دریافت عیوب از کاربر و تطبیق آن با قواعد موجود در پایگاه دانش قادر به ارائه درجه فرش و نیز نمایش استنتاج انجام شده برای درجه بندی هر فرش می باشد. نتایج بکارگیری آزمایشی این سامانه نشانگر تطبیق بسیار مناسب نتایج با درجه بندی دستی می باشد.