سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه زمانی – دانشگاه امیرکبیر تهران
محبوبه ملکی –
سعید فتحی –

چکیده:

درتهیه و تولید پوشاک راحتی حرارتی و رطوبتی پارامتربسیار مهمی می باشد این امر میتواند با حضور میکروکپسولهای دارای مواد تغییر فازدهنده PCM) که انرژی را درطی گرمایش جذب و درطی سرمایش آزادمی کند بهبود یابد موادتغییرفاز دهنده درمنسوجات با کارایی اصلی تنظیم کنندگی دما قابلیت تغییر حالت درلباسهای PCM) دار شده را درمحدوده دمایی مشخص دارند ازجمله کاربردهای این منسوجات استفاده درلباسهای ورزشی ارتشی و فضایی میباشد دراین پژوهش سامانه جدیدی جهت محاسبه و تعیین موادتغییر فاز دهنده درلباس طراحی شده است سامانه ارایه شده علاوه براینکه توانایی محاسبه دقیق وزن PCM) را دارد قادر به تعیین نوع PCM) با توجه به شرایط و محدودیت های موجود شرایط مختلف اقلیمی کشور و کاربرد خاص لباس می باشد این سامانه میتواند فهرستی از PCM) های تجاری موجود را به گونه ای ارایهدهد که درکمترین زمان با دقت بالا بهترین شرایط راحتی برای لباس با کاربرد خاص را فراهم آورد.