سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمدمحسن مدرس قیصری – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد محجوب – دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران
مسعود مسیح تهرانی – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران

چکیده:

استفاده از موتورهای الکتریکی در خودروهای هیبرید الکتریکی علاوه بر مزایای قابل توجهی از جمله کاستن از آلودگیهای تولید شده از موتور احتراقی و بازیابی قسمتی از انرژی رانشی خودرو حین ترمزگیری، محدودیتهایی را نیز به دنبال دارد. ترمزگیری شدید در جادههای لغزنده که منجر به قفل شدن چرخها میشود، یکی از محدودیتهای استفاده از آن به شمار میرود. قفل شدن چرخها ضریب اصطکاک بین چرخ و جاده را کاهش داده و منجر به تضعیف معیارهای ترمزی خودرو از جمله زمان ترمزی، مسافت ترمزی و میزان انحراف از مسیر مستقیم میشود. کاستن از گشتاور ترمزی میتواند چرخها را از قفل شدن خارج کند. با توجه به قابلیت کنترل پذیری خوب موتورهای الکتریکی، در این تحقیق سعی شده است که بدون استفاده از سیستمهای ترمز ضدقفل مکانیکی متداول، و با استفاده از یک الگوریتم سلسله مراتبی ۱، معیارهای ترمزی بهبود داده شوند. برای دستیابی به این هدف از یک مدل نرم افزاری کامل کشنده و تریلر در محیط خودرو ۲ نرم افزار ادمز ۳ استفاده شده است. جهت تبدیل مدل خودروی معمولی به یک خودروی هیبریدالکتریکی، تغییراتی در سیستم تولید نیروی محرکه و انتقال قدرت خودرو اعمال شده است. واحد کنترل کننده سامانه ترمز ترکیبی در نرم افزار متلب ۴ طراحی است. این کنترلر به نحوی پیاده سازی شده که بتواند با نرم افزار ادمز به روش نرم افزار در حلقه کنترل ۵ تبادل داده کند. با اجرای یک آزمایش ترمزگیری در یک جاده مستقیم نسبتاً لغزنده مشاهده میشود که معیارهای ترمزی بهبود قابل توجهی پیدا می کنند.