سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

اصغر توسلی فر – استاد مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بیژن بینا –
محمدمهدی امین –
افشین ابراهیمی –

چکیده:

تامین آب سالم و بهداشتی از نیازهای اساسی افرادهر اجتماعی محسوب می گردد و تنها با مدیریت پیشگیرانه و جامع در برنامه ایمنی آب آشامیدنی مانند سیستم (Hazard Analysis Critical Control Point ) HACCP امکان پذیر خواهد بود HACCP یک سیستم کنترل فرایند پذیرفته شده بین المللی است که شامل تشخیص و تعیین خصوصیات عوامل خطرساز برروی محصول مورد فرایند و پیش بینی و اجرا اقدامات کنترلی جهت نگهداری و حفظ کیفیت مطلوب محصول در طول فرایند تولید ازمنبع تا نقطه مصرف است هدف از انجام این تحقیق طراحی یک الگو و چارچوب جامع مدیریت خطر براساس روش HACCP به عنوان روشی برای مدیریت کیفیت آب آشامیدنی شهر اصفهان می باشد . طی این طرح مهمترین خطرات و رویدادهای خطرناک تاثیر گذار بر کیفیت آب درهر سه مقطع آب خام رودخانه زاینده رودتصفیه خانه باباشیخ علی و سیستم توزیع آب آشامیدنی شهر اصفهان مورد پیش بینی شناسایی و تجزیه و تحلیل قرارگرفت و در قالب هفت اصل سامانه HACCP راه کارها و اقدامات عملی جهت پایش کنترل و محدودسازی این خطرات در مراحل مختلف ارایه شده است اطلاعات مورد نیاز از طریق بازدیدهای میدانی صورت گرفته در محدوده مورد مطالعه و نیز از طریق سازمانهای مرتبط بدست آمد.