سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن سرایلو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
حمید کاظمی – دانشجوی دوره دکتری

چکیده:

درطراحی و ساخت سازه های بزرگی چون کشتی ها پاسخ دینامیکی سازه از اهمیت بالایی برخوردار است همچنین برای کشتی های دارای دو بدنه ی تحتانی چون Catamaran SWATH رفتار متفاوتی را نسبت به کشتی های تک بدنه ی رایج شاهد هستیم در این مقاله تاثیر پارامترهایی چون فاصله ی صفحات داخلی بدنه و نیز ضخامت این صفحات برفرکانسهای طبیعی سازه بررسی شده است. برای این تحلیل از روش اجزای محدود و نرم افزار ANSYS Workbench استفاده شدها ست. برای حذف آثار مودهای محلی مربوط به پوسته ها و بدنه ی اصلی از روش کاهشی استفاده شدها ست پس از استخراج نتایج مشاهده گردید که تغییر در فاصله ی صفحات طولی و عرضی هریک بردسته ای از فرکانسهای طبیعی اثر می کنند اما با تغییر ضخامت این ورقه ها و بدنه اصلی همه فرکانسهای طبیعی سازه به نسبت یکسان افزایش و یا کاهش می یابند. همچنین مشاهده گردید که ضخامت صفحات داخلی بیش از ضخامت بدنه اصلی برفرکانسهای طبیعی اثر می گذارند.