سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش سالانه تقویت کننده های فیبرنوری

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیر حیدری آذر – مرکز ملی علوم و فنون لیزرایران تهران
رضا رضایی نصیرآباد –
سیدناصر طباطبایی –
علی روح فروز –

چکیده:

درتحقیق انجام شده بازده اپتیکی دوطرح لیزرتمام فیبری با عنصر آلاییده ایتربیوم و ساختار تقویت کننده چندمرحله ای با هم مقایسه شده اند درلیزرفیبری اول ازیک لیزرفیبری تک مد با توان ۴ وات و طول موج ۱۰۸۲nm به عنوان نوسانگر اصلی استفاده شده است توان ۴ وات نوسانگر اصلی طی دو مرحله تقویت شده و به ۲۶۷ وات رسیده است درهرمرحله تقویت کننده پمپاژ توسط ۶ عدد لیزردیودی ۳۰ وات نبا طول موج ۹۷۶nm انجام شده است درلیزرفیبری دوم ازیک لیزرفیبری دو مدی با توان ۱۰۰ وات و طول موج ۱۰۸۲nm به عنوان نوسانگر اصلی استفاده شده است تقویت کننده ازیک مرحله تشکیل شده و ۶ عدد دیود ۳۰ وات مشابه با دیودهای چیدمان اول عمل پمپ را برعهده دارند. بازده اپتیکی درلیزرفیبری اول و لیزرفیبری دوم به ترتیب ۷۳و۵۷درصد بدست آمد.