سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

تورج توکلی قینانی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه اصفهان
سیده سارا قاری زاده – گروه مهندسی شیمی دانشگاه اصفهان
وحید مددی آورگانی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه اصفهان

چکیده:

دراین مطالعه یک نمونه آبگرمکن خورشیدی که دارای جمع کننده خورشیدی از نوع سهموی می باشد در شهر اصفهان بطور آزمایشگاهی مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته است درجه حرارت آب ورودی و خروجی به جمع کننده در ساعات مختلف روز در ماه شهریور ثبت گردیده است شیب جمع کننده ثابت شده شده ودرطول انجام آزمایش زاویه سطح درحال تغییر است محاسبات نشان میدهد که حداکثر بازده گرمایی آبگرمکن ساخته شده در حدود ۷۰درصد است که تقریبا ۱/۵ برابر بازده گرمایی سیستم آبگرمکن خورشیدی با جمع کننده تخت است بنابراین جمع کننده خورشیدی سهموی ساخته شده بازدهی بیشتری نسبت به جمع کننده های تختدارد.