سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سوسن سوری – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز
محمد لغوی – استاد دانشگاه شیراز
داریوش زارع – استادیاردانشگاه شیراز
فرزانه خورسندی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز،

چکیده:

علی رغم استعداد فرآوری و صادرات سالیانه قریب به ۱۰۰۰۰ تن انجیر خشک و ارزآوری حاصل از آن تا کنون اقدام مؤثری در زمینه بسته بندی و فرآوری این محصول به عمل نیامده و در نتیجه ارزش افزوده ای حاصل نمی گردد. لذا پس از انجام آزمایش های اولیه، دستگاهی طراحی شد تا پس از برداشت مکانیکی انجیرها بتواند با اسفتاده از ضریب اصطکاک، انجیرها را بر اساس رطوبت به گروه های متفاوت تقسیم بندی کنید. فاکتورهای موثر سرعت، زمان تغذیه و جنس مخروط بود که اثر همگی آنها و اثر متقابل سرعت × زمان و زمان × جنس بسیار معنی دار شد