سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد سعادتی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد
باقر عمادی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

اغلب روشهای ارزیابی رسیدگی میوه هندوانه بصورت تجربی بوده کهعمده آنها بدلیل وابستگی زیاد نحوه تست به میزان تجربه و یا حواص فرد دقیق نیست همچنین روشهای آزمایشگاهی که بدلیل دردسترس نبودن برای کشاورز چندان کارایی لازم را نخواهد داشت امروزه با استفاده از یکسری علوم فیزیکی از قبیل پرتونگاری صوتی و یا اشعه ماورا بنفش پردازش تصویر سونوگرافی و توموگرافی می توان برخی پارامترهای کیفی میوه جات را ارزیابی نمود دراین تحقیق با استفاده از معنادار نمودن برخی از قوانین صوتی و ارتعاشی کیفیت داخلی میوه جات را ارزیابی نمود دراین تحقیق با استفاده از معنادار نمودن برخی از قوانین صوتی و ارتعاشی کیفیت داخلیمیوه هندوانه سنجیده شده است تکنیکهای اندازه گیری غیرمخرب که برپایه واکنشهای اکوستیکی وفراصوتی بنا شده اند جهت تعیین پارامترهایی از قبیل کیفیت داخلی میوه ها تعیین زمان رسیدگی انها و یا حتی تعیین و شناسایی برخی معایب درونی میوه قابل کاربرد می باشند به گونه ای که امکان تعیین خواص میوه توسط اندازه گیری تغییرات در امواج فراصوتی که از مغز و پوست میوه عبور می کنند فراهم میشود هدف اصلی از ارجای این پروژه طراحی و ساخت سامانه اکوستیکی جهت تعیین کیفیت داخلی هندوانه بروش غیرمخرب میب اشد.