سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رسول معماردستجردی – عضوهیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهیدچمران اهواز
سعید مینایی – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهر
محمدرضا مستوفی سرکاری – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کرج

چکیده:

خواص فیزیکی و شیمیایی خاک و شرایط محیطی عمده ترین دلیل نوسانات بازده محصولات کشاورزی در نقاط مختلف است از جمله خصوصیات فیزیکی موثر درعملکرد محصولات مقاومت مکانیکی خاک می باشد استفاده از نفوذسنج مخروطی مرسوم ترین روش اندازه گیری مقاومت مکانیکی خاک در مزارع است دراین روش برای نشان دادن مقاومت خاک از معیاری به نام شاخص مخروط cone Index استفاده می شود اندازه گیری مقاومت خاک با استفاده از نفوذسنج مخروطی به صورت ایستگاهی بوده و انجام آن در مزرعه کاری زمان بر و بسیار مشکل است برای حل این مشکل و امکان کسب اطلاعاتی از مقاومت خاک درانی تحقیق دستگاهی ساخته شد که مقاومت مکانیکی خاک را بصورت پیوسته و درجهت افقی اندازه گیری می کند. در این دستگاه برای اندازه گیری مقاومت خاک از مخروطی با زاویه راس ۳۰ درجه استفاده شد که بطور افقی در خاک حرکت می کند. نیروی اعمالی به نوک مخروط از طریق میله انتقال نیرو به لودسلی S شکل که در پشت تیغه حامل قرارگرفته انتقال یافته و از آنجا به دستگاه داده برداری ارسال می شود.