سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابراهیم زوارحسینی – کارشناس تاسیسات
احمد پسندیده فرد – استادیار دانشگاه فنی شهیدمهاجر اصفهان
محمد رضایی – کارشناس ارشد مکانیک
مهدی ایمانیان – کارشناس تاسیسات

چکیده:

سیستم طراحی شده فوق یک سیکل جدید تراکمی می باشد که حاصل ۲سال فعالیت علمی و پژوهشی تعدادی اساتید دانشگاهی دانشجویان و به خصوص صنعتکاران می باشد که نهایتا بدین گونه طراحی و ساخته شد باتوجه به واقعی شدن قیمت حاملهای انرژی سیکل حاضر می تواند جایگزین بسیارمناسبی برای سیستم های قدیمی درداخل کشور باشد سیکل طراحی و ساخته شده حاضر یک سیکل تهویه مطبوع سرمایش بازیاب انرژی می باشدسیکل فوق ازگرمای دفع شده مکان درحال تهویه سردشونده که باید توسط کندانسور به محیط بیرون انتقال داده شود به صورت خاصی استفاده بهینه نموده است یکی از مهمترین مزایای این سیکل درکنار بقیه مزایای آن کندانسور آبی طراحی شده آن م یباشد که نیاز به برج خنک کن ندارد و طبق پروسه ای که به همراه دارد آب خنک شده مجددا قابل استفاده می باشد دراین سیکل کندانسور هوایی آن تبدیل به کندانسور تبخیری می شود طراحی سیکل جدید به گونه ای صورت گرفته که تولید آبگرم را به دنبال دارد و از آن به عنوان یک آبگرم کن می توان استفاده نمود و با این کار باعث صرفه هجویی درمصرف گاز نیز می گردد.