سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرامرز منکاوی – گروه صنایع فضایی ایران
حامد حاج علی اکبری –
احد فضلی –

چکیده:

چرخ ممنتوم یکی از مکانیزمهای اصلی ماهواره ها خصوصا ماهواره های سنجشی بودکه با ایجاد ممنتوم و گشتاور بعنوان عملگر سیستم کنترل وضعیت وظیفه حفظ یا تغییر جهت گیری ماهواره را در مدار برعهده دارد با وجود سابقهطولانی استفاده از این مکانیزم درماموریتهای فضایی تاکنون بدلیل محدودیت های گوناگون نمونه ای با استانداردهای موردنیاز برای استفاده درماهواره های بومی ساخته یا تهیه نشده است براین اساس تلاشی آغاز شد تا بتوان به تکنولوژی ساخت این مکانیزم برای استفاده درماهواره های بومی دست یافت دراین مقاله سعی شده خلاصههای از روند طراحی ساخت مونتاژ مدل پیش پروازی چرخ ممنتوم که بعنوان چرخ ممنتوم نیز عمل می کند و تست عملکردی آن ارایه شود. این چرخ ممنتوم که برای استفاده در یکی از ماهواره های بومی طراحی شده دارای ملاحظاتی شامل استاندارهای طراحی مکانیزمهای فضایی و همچنین نیاز ها و قیود ماموریتی زیرسیستمهای ماهواره می باشد.