سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عطااله نجفی جیلانی – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
نرگس فروزنده – کارشناس ارشد مهندسی عمران

چکیده:

دراین تحقیق به بررسی بارگذاری ناشی از انفجار و پاسخ سازه در برابر این بارگذاری پرداخته شده است سازه مورد نظر ساختمان پست برق قرارگرفته د رمحیط پالایشگاهی است که به ازای رخداد انفجار ناشی از برخورد بمب با وزن و فاصله مشخص از سازه مورد شبیه سازی قرارگرفته است درروند تحقیق به برخی ویژگیها ی کاربردی که می بایست در طراحی ایمن این نوع ساختمان ها مورد توجه قرار گیرد پرداخته شده است شبیه سازی پوسته پیرامونی با منظور نمودن بازشوها و تحلیل سازه و بررسی تنشهای داخلی ایجاد شده تحت اعمال بار انفجار مراحل مختلف تحقیق حاضر را تشکیل میدهد راه کارهای خاص میلگردگذاری در اطراف بازشوها و کنترل ابعاد حداکثر آنها در پوسته و چگونگی تاثیر آن برروند نتایج در تحقیق حاضر مورد بررسی قرارگرفته است.