سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

فرهاد نجیبی – دانشجوی رشته معماری دانشگاه زابل

چکیده:

در دنیای امروز با وجود کم شدن منابع سوخت فسیلی ، تمام صنایع به سمت استفده از دیگر انرزی های موجود در زمین حرکت می کنند . صنعت ساختمان سازی نیز به تبعیت از همینرویکرد گام هایش را به سمت استفده هر چه بیشتر از طبیعت و سنت قدیم معماری بر میدارد. تا شاید وابستگی خود را و به تبع وابستگی انسانی را بع سوخت فسیلی کم کند. به علت سنت ساختمان سازی ایرانی و بهره گیری از سیستمهای سنتی در کاهش آلودگی های زیست محیطی یعنی همان پایدار سازی معماری و نیز صفر سازی انرژی در معماری ، اقلیم گرم و خشک را مورد مطالعه قرار می دهیم. با بررسی انواع نوین معماری در دنیا و سپس سنتهای معماری ایرانی و همچنین پیامد سیستمهای فعال و غیر فعال می توان به کمک سنت و مدرنیته فضایی ساخت مطبوع بدون سوخت فسیلی و با مصرف انرژی صفر ساختمان ساخته شده توسط این سیستم قابلیت زیادی از قبیل تهویه مطبوع ، روشنایی ، و الکتربسیته بدون اتصال به شبکه تاسیسات شهری را داراست.