سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید شمسی پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحدنجف
حسین مهرابی –

چکیده:

اقیانوسها دارای حجم وسیعی از منابع معدنی و حیاتی هستند حجم زیاد انرژی و فضای موجود اقیانوسها نقش بسیار مهمی در فعالیته ای آینده اقتصادی ـ اجتماعی بشر خواهد داشت کاربرد وسیع زیردریایی های بدون سرنشین درامور بازرسی زیرابی اکتشاف و فیلمبرداری زیرابی درسالهای اخیر موجب توسعه طیف وسیعی از این نوع وسایل گشته است ROV هاoperated vehicles Remotly به عنوان پرسابقه ترین عضو این خانواده وسایلی هستند که ازطریق یک کابل به کشتی مادرمتصل بوده و ازداخل کشتی کنترل می شوند درAutonomous underwater vehicles) AUV عدم وجود کابل رابط بین کشتی حمایت کننده موجب می گردد تا قدرت مانوربیشتری حادث شود. آخرین و پیشرفته ترین نسل این گونه وسایلRobofish ها هستند که با حذف پروانه ها Propellers و جایگزینی آنها با نوعی نیروی پیش رانش ماهیچه ای امکان ردگیری و کشف وسیله را بسیار مشکل کرده و از راندمان انرژی بالاتری نیز برخوردارند.