سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شیرین میرعابدینی – دانشگاه پیام نور عضو هیئت علمی تهران

چکیده:

هم اکنون حجم فراوانی از اطلاعات درپایگاه های داده ی مربوط به مراکز آموزشی ذخیره سازی می شوند استفاده معمول از این داده ها انجام عملیات گزارش گیری برای مسئولین آموزشی و دانشجویان است اما استفاده پیشرفته ای که امروزه از حجم انبوه داده های ذخیره شده دراینگونه انبارهای داده قابل انجام می باشد به کارگیری عملیات داده کاوی برآن داده ها است درحال حاضر داده کاوی مهمترین فناوری جهت بهره برداری موثر از داده ها می باشد و اهمیت نقش آن روز به روز افزایش یافته دامنه کاربرد آنطیف گستردها ی از تجارت الکترونیک کسب و کار صنعت و همچنین سیستمهای آموزشی را دربرمیگیرد از جمله عوامل موثر درتکنیک داده کاوی آموزشی استفاده از زبانهای داده کاوی می باشد که امکان توصیف فرایندهای داده کاوی و هدایت آن فرایند ها درجهت برآورد شدن اهداف مراکز آموزشی فراهم می آورند. نمونه یک سیستم داده کاوی آموزشی براساس زبان داده کاوی متعطف به نحوی طراحی شده که علاوه بربرقاری امکان استفاده از این فناوری توسط کابر تسهیلاتی را نیز در راستای اعمال تغییرات لازم در روش های مختلف داده کاوی جهت انعطاف هر چه بیشتر درنیل به اهداف کاربران به وجود می آورد دراین مقاله این زبان داده کاوی آموزشی تشریح می گردد.