سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد بهکش – مدیریت برق خلخال

چکیده:

باتوجه به اینکه روشناییمعابر جز یکی از پرمصرف ترین محلها ازلحاظ مصرف انرژی الکتریکی بوده و ازطرف دیگر یکی از ضروریترین سیستم ها امنیت اجتماعی و فردی می باشد این دو هدف فوق درکنار هم گویای این مساله می باشد که استفاده و مدیریت هوشمندانه میتواند باعث صرفه جویی به مقدار زیادی درمصرف انرژی شود طبق آرماهای موجود درپایان سال ۱۳۸۶ از۱۵۲۸۵۳ میلیون کیلووات ساعت انرژی تحویلی به شرکت های توزیع حدود ۳ درصد مربوط به مصارف روشنایی بوده که درصورت کاهش تنها ۱۰ درصد از آن انرژی تحویلی ۴۰۸ میلیون کیلووات ساعت با ارزشتقریبی ۲۶۰ میلیارد ریال کاهش پیدا خواهد کرد بنابه مسائل ذکر شده وجود یک دستگاه مدیریت خودکار میتواندبسیاری از مشکلات را حل کند درراستای مدیریت مصرف انرژی و استفاده بهینه از روشنایی معابر میتوان با استفاده ازسنسورهای پیروالکتریکی و نصب سیستم های اشکارسازی حرکت برروی چراغهای معابر با خاموش کردن اتوماتیک چراغها درمواقع که عبورمرور وجود ندارد شاهد کاهش مقدار انرژی تحویلی دربخش روشنایی خواهیم بود.