سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی محمدجعفرشعرباف – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی رودخانه
احمدرضا غواصیه – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

یکی از روشهای سازه ای کنترل سیلاب ایجادمانع درمسیر آبراهه با هدف کاهش دبی جریان و درنتیجه شدت سیلاب می باشد از میان این روش ها سدخشک Dry Dam) بدون قطع جریان با حداقل اثرات منفی زیست محیطی حجم اضافی سیلاب را درمخزن خود ذخیره می کند و به تدریج از طریق روزنه مجرای تحتانی به سمت پایاب تخلیه می کند درواقع مجرای تحتانی که دائما باز است تنها اجازه عبور دبی تا یک مقدار آستانه را داده و دبی های بزرگتر درمخزن سد ذخیره می شوند بدین ترتیب استفاده ازسد خشک علاوه کاهش خسارت سیل می تواند فوایدی چون زیباسازی شهر ایجاد تفرجگاه مطبوع نمودن هوای شهر و همچنین عدم قطع مسیر حرکت آبزیان را درنتیجه ذخیره موقت سیلاب درمخزن درپی داشته باشد ایده سد خشک دربرخی سدهای ایران باستان مورد توجه بوده و امروزه نیز درکشورهای چون ژاپن و آمریکا مورد استفاده قرارگرفته است دراین مقاله مبانی هیدرولوژی و هیدرولیکی طراحی مجرا مورد بحث قرارگرفته و بهعنوان یک کاربرد ابعاد مجرای تحتانی پل بزرگراه همت واقع برروی رودخانه پونک محاسبه شده است.