سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الهام غلامعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشگاه مواد و انرژی
محمد امینی – عضو هیأت علمی گروه انرژی، پژوهشگاه مواد و انرژی
حمیدرضا حقگو – عضو هیأت علمی گروه انرژی، پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

از آنجا که متمرکز کنندههای خورشیدی برخلاف کلکتورهای تخت که هم تابش پراکنده و هم تابش مستقیم خورشیدی را جذب میکنند، تنها قادر به جذب تابش مستقیم خورشیدی هستند، لذا جهت نصب آنها و چگونگی عملکرد ردیاب در آنها بشدت راندمان راتحت تأثیر قرار خواهد داد. هدف این پژوهش مقایسه دریافت تابش در حالتهای مختلف نصب و چرخش کلکتور سهموی خطی و یافتن جهت بهینه نصب و نیز نحوهبهینه چرخش در دریافت حداکثر تابشبا چرخشحول یک محور و به سادهترین نحو ممکن میباشد. بعد از پیدا کردن حالت بهینه مکانیزمهایی نیز برای ایجاد این چرخشپیشنهاد میشود.