سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کاظم بهادرنژاد – کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
مریم شهردمی – کارشناسی مهندسی عمران
خسرو حسینی – استادیاران سازه های هیدرولیکی
حجت کرمی –

چکیده:

یکی از روشهای سازه ای مدیریت سیلاب استفاده ازسیل بندها درامتداد رودخانه می باشد این سازه ها ازپخش شدن وگسترش سیلاب درزمینهای اطراف رودخانه جلوگیری کرده آن را دریک مجرای مشخص و محدود هدایت می کند ددراین مقاله ابتدا محدوده ای از رودخانه نکارود دراستان مازندران درنرم افزار HEC-RAS مدلسازی شده و بازه های موردنیاز برای ایجاد دیوار سیل بند مشخص شده و سپس تعیین ارتفاع دیوار سیل بند طرحی سازه ای و کنترل پایداری و لغزش آن براساس تشریح شماره ۵۱۸ و کنترل تنش آن توسط نرم افزار اجزا محدود ANSYS انجام میگیرد درنهایت تاثیر ایجاد دیوارسیل بند برهیدرولیک جریان و رسوب دربازه های آن مورد بررسی قرارمیگیرند.