سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا روشن – گروه سازه های هیدرولیکی، موسسه تحقیقات آب، وزارت نیرو، تهران، ایران
مریم عیداله پور – گروه سازه های هیدرولیکی، موسسه تحقیقات آب، وزارت نیرو، تهران،
عبدالرضا کرمی نژاد – گروه سازه های هیدرولیکی، موسسه تحقیقات آب، وزارت نیرو، تهران، ایران
حامد سرکرده – گروه سازه های هیدرولیکی، موسسه تحقیقات آب، وزارت نیرو، تهران، ایران

چکیده:

یکی از مسائل مهم در طراحی سرریزها، اطمینان از برقراری جریان ورودی آرام و بدون تشکیل گردابه قوی در شرایط مختلف بهره برداری می باشد. عدم همگرایی جریان در مجاورت تکیه گاه ها می تواند بر ضریب آبگذری، پروفیل جریان و حتی ویژگی های هیدرولیکی جریان در پایین دست سرریز اثر نامطلوب داشته باشد. استفاده از مدل فیزیکی با مقیاس مناسب و شبیه سازی جریان بالادست سرریز می تواند روشی برای جلوگیری از خطرات احتمالی و انتخاب اقتصادی ترین ترکیب برای کارکرد بهینه سرریز باشد. این مقاله، با استفاده از مدل فیزیکی سرریز سد گلابر، به بررسی شرایط جریان بالادست سرریز پرداخته و با طراحی گزینه های مختلف، مناسب ترین گزینه را برای دیوارهای هادی جریان بالادست سرریز پیشنهاد می کند. ضریب آبگذری جریان قبل و بعد از بهینه سازی ارائه گردیده است. نتایج نشان دادند که دیوارهای هادی در برخی موارد باعث افزایش ضریب آبگذری شده است. همچنین، ضرایب کاویتاسیون در طول سرریز محاسبه گردید که نشانگر عدم احتمال وقوع پدیده کاویتاسیون در طول سرریز در حضور دیوارهای هادی جریان می باشد.