سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سهیلا کدخدازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست سواحل دانشگاه تهران

چکیده:

در تخلیه فاضلاب شهری در مناطق ساحلی از طریق اتفال ها یکی از بهترین روشهای دفع فاضلاب در مناطق ساحلی است برای حفظ کیفیت آب دریا و جلوگیری از اثرات زیست محیطی بعد از تخلیه ی فاضلاب به آب دریا اختلاط لازم بین آب دریا و فاضلاب صورت بگیرددراین مقاله ابتدا به بررسی ترقیق اولیه در محیطهای پایدار و ناپایدار دریا پرداخته شده است و به دلیل اینکه ترقیق اولیه وابسته به پارامترهای طراحی اتفال مثل دهانه ی دیفیوزر فاصله ی دیفیوزر ها از هم و با توجه به انکه دیفیوزر ها در مقایسه با سازه های دریایی دارای ساختاری پیچیده تر و حساس تری هستند به تجزیه و تحلیل ساختار دیفیوزر پرداخته شده است نتایج این مقاله نشان میدهد ترقیق اولیه وابسته به عمق آب سرعت جریان، تفاوت چگالی آب و پساب، قطر دهانه و فاصله ی بین دهانه هاست.