سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رضا تقوی زنوز – دانشیار دانشکده مهندسیمکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
رضا ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

دراین مقاله روشی برای طراحی دیفیوزر بدون پره برای کمپرسورهای سانتریفیوژ ارایه می شود با استفاده از کد نوشته شده برای تحلیل جریان درون دیفیوزر بدون پره م یتوان توزیع سرعت و فشار را با حل معادله تعادل شعاعی به کمک روش انحنای خطوط جریان بدست آورد با مشخص بودن شرایط جریان خروجی از ایمپلر یعنی معلوم بودن توزیع دمای سکون، فشار سکون و سرعت مماسی درورودی دیفیوزر مشخصات جریان درون دیفیوزر درصفحه نصف النهاری قابل محاسبه است در نهایت هندسه دیفیوزر برای رسیدن به یک ضریب بازیابی فشار استاتیک معین بدست می آید.