سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا نگهداری – عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
برمک بیگزاده نوعی – عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
حسین دلایلی – عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالکاشتر، اصفه

چکیده:

امروزه بیش از ۸۰ درصد انرژی های تولیدی در جهان از سوخت های فسیلی بدست می آیند. بنابراین جستجو در استفاده از روش های نوین جهت بهره برداری از منابع انرژی نو مورد توجه می باشد. یکی از منابع مهم انرژی، دریاها و آبها می باشند که در صورت وجود آبهای وسیع در یککشور و بهره برداری از آنها، منبعی موثر در تولید انرژی خواهد بود. امواج دریا از منابع مهم تولید انرژی هستند که با استفاده از تکنولوژی و وسایل مدرن می توان آن را به انرژی مورد نیاز جهت مصارف مختلف تبدیل نمود. در این مقاله نیز با بهره گیری از این موضوع، به مطالعه و بررسی وسیله ای می پردازیم که بتوان از انرژی حاصل از امواج دریا و تبدیل آن به انرژی الکتریکی، جهت مصارف مختلف به خصوص در حوزه فعالیتهای مربوط به صنایع دریایی استفاده نمود.