سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد اشرفی – نماینده مجری طرح سد و شبکه ساروق
نادر جعفری – مدیرطرح پروژه ساروق
مینا عبدالهی – کارشناس پروژه ساروق

چکیده:

دریچه های اطمینان Fuse gateبرای اولین باردرکشور جمهوری اسلامی ایران بعنوان جایگزین دریچه های قطاعی برروی سرریز سدساروق نصب گردیده اند که با نصب دریچه های مذکور ظرفیت ذخیره مخزن سد تا تراز تاج دریچه ها ۱۰mcm حدود ۳۰درصد افزایش می یابد این دریچه ها بصورت کاملا مجزا و مستقل درکنار یکدیگر بطور ردیفی برروی استانه سرریز برای مانع شدن از سرریز آب استقرار می یابند هردریچه مجهز به یک چاهک ابگیری می باشد که تراز ورود آب بهداخل آن بالاتر از تراز تاج دریچه بوده و هنگامی که تراز آب به سطح مشخصی برشد آب را تخلیه می کند طرح دریچه های اطمینان Fuse gate به لحاظ اینکه این دریچه ها ازنظر اجرایی بسیارساده و قابل ساخت درداخل کشور بوده و نیاز به تجهیزات برقی و مکانیکی نداشته و ازنظر بهره برداری و نگهداری درمقایسه با دریچه های قطاعی بسیارراحت تر میب اشد حائز اهمیت است .