سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا طاهری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
ساناز سمیعی – کارشناس ارشد شیمی کاربردی

چکیده:

این مقاله به توضیح چگونگی طراحی خط تولید اتیلن گلایکول بهروش کربوناسیون با ظرفیت ۱۰۰۰۰۰ تن درسال و براورد اقتصادی طرح پرداخته است اتیلن گلایکول به دو روش هیدراسیون و کربوناسیون تولید می شود که روش کربوناسیون ازلحاظ اقتصادی مقرون به صرفه ترمیب اشد دراین پروژه به طراحی هریک از تجهیزات به کاربرده شده درخط تولید مانند راکتور جداکننده کمپرسور تانک و .. توسط نرم افزار Hysys پرداخته شدهاست با درنظرگرفتن هزینه های صرف شده برای خرید و نصب تجهیزات درنهایت برای راه اندازی چنین خط تولیدی هزینه کلی میزان بازگشت سرمایه مشخص شده است همچنین با درنظر گرفتن عمرمفیدی برای کارخانه نقطه سربسری واحد مشخص گردیده است.