سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد صدیق باور – دانشجوی دکتری عمران – برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه UTM
محسن حدیقه جوانی – کارشناس ارشد عمران – برنامه ریزی حمل و نقل،دانشگاه علوم و تحقیقات ت

چکیده:

با توجه به این که دوچرخه تنها مد حمل و نقل سبز محسوب می شود که نه تنها فاقد آلایندگی های زیست محیطی است بلکه در هسته مرکزی شهرها موجب دسترسی سریع و راحت به کاربری های مورد نیاز می گردد . در کلان شهر شیراز که شهری توریستی ، تاریخی و پایتخت فرهنگی ایران محسوب می گردد و در دنیا شهری با این همه آثار وجود ندارد.با توجه به این که اکثر مناطق گردشگری در یکمحدوده قرار دارند.لذا دلائلی برای ایجاد خطوط ویژه گردشگری دوچرخه مانند:شناساندن بهتر و بیشتر تمام نقاط تاریخی و گردشگری ،بودن گردشگر در تمامی فصول ،مدت زمان تقاضای سفر بیشتر گردشگران ،توسط این خطوط ساماندهی و شناساندن بهتر و هدفمندتر،متمرکز بودن بیشتر نقاط در یک محدوده پسنمی خواهد زیاد رکاب زنند و با دوچرخه انگیزه بیشتری به آنها داده می شود.،از لحاظ توپوگرافی در شیراز اکثر آثار در زمین مسطح و هموار قرار دارند و کم تر احتیاج به صرف انرژی است.در نهایت با توجه به مد نظر قرار دادن تمام آثار تاریخی و گردشگری طراحی مسیرهای را که بتواند بیشترین همپوشانی و دسترسی را به این مناطق داشته باشد را انجام داده ایم.