سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدابراهیم کرباسچی – کارشناس ارشد مهندسی عمران، دانشگاه خلیج فارس
علیرضا فیوض – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه خلیج فارس
پرویز ملک زاده – استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه خلیج فارس

چکیده:

استفاده از روش پس تنیدگی به منظور شکل دهی خرپاهای فضاکار تک یال از حالت اولیه مسطح به فرمهای خمیده موجب افزایش سرعت ساخت و مونتاژ و با کاهش نیاز به جرثقیلهای عظیم برای نصب اعضا در فضا باعث صرفه جویی در هزینه های نصب می گردد. با وجود انجام تحقیقات متعدد در زمینه شکل دهی و بارگذاری این از خرپاهای فضاکار به دلیل عدم وجود روندی نظام یافته جهت طراحی اعضای مختلف در مراحل شکل دهی و بارگذاری تا کنون کاربرد این خرپاها محدود به موارد تحقیقاتی و آزمایشگاهی گردیده است. در این تحقیق با بررسی مدلهای با دهانه های بزرگ و انجام آنالیزهای شکل دهی و بارگذاری روندی نظام یافته جهت طراحی اعضای مختلف این خرپاها مطابق آئین نامه طراحی سازه های فولادی آمریکا به روش تنش مجاز AISC-)ASD ارائه گردیده است.