سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی اقبالی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
مجتبی خدرزاده – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

این مقاله طراحی و پیادهسازی یک رهیافت حفاظت ویژهSPS)جدید را برای محافظت از شبکه انتقال برق منطقهای زنجان در برابر فروپاشی ولتاژی بلند مدت توصیف میکند. طرح حفاظت ویژهای که در این کار انتخاب شده است از نوع طرح حذف بار ولتاژ پایین(UVLS) میباشد. این اقدام متقابل مقرون به صرفه است به این معنی که آن می تواند باعث توقف ناپایداری ولتاژی که توسط اختلالات بزرگ و نادرایجاد شده است، شود. در این مقاله، ابتدا عملکردSPS در شبکه انتقال برق منطقهای زنجان ، که یک شبکه عملی واقعی است، تحلیل میشود. سپس عملکرد این طرح با در نظر گرفتن ظرفیت دینامیکی خطوط انتقال بهبود بخشیده می شود