سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ساسان صدیقی – دانشجوی کارشناشی ارشد برق قدرت، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه شهید
حسین کاظمی کارگر – استادیار گروه برق قدرت، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی ته

چکیده:

اتصال تولیدات پراکنده به شبکه های توزیع موجب تغییر سطح اتصال کوتاه شبکه و در نتیجه تغییر جریان های خطای عبوری از رله ها می گردد. این دگرگونی جریان ها، هماهنگی بین رله های اضافه جریان را بهم زده و عملکرد سیستم حفاظتی را با مشکل مواجه می کند. در این مقاله الگوریتمی پیشنهاد می گردد که می توان با کمک آن و استفاده از الگوریتم ژنتیک، تنظیمات رله های اضافه جریان را بر اساس معیار ظرفیت متغیر تولیدات پراکنده، چنان انجام داد که هماهنگی بهینه بین رله ها با ورود تولیدات پراکنده به شبکه با همان ظرفیت معیار، بدون نیاز به تنظیم مجدد رله ها، همچنان برقرار باشد. بنابراین طبق روش پیشنهادی، ضرورت خارج کردن اضطراری واحدهای تولید پراکنده موقع بروز خطا در شبکه برطرف شده و نیاز به استفاده از محدود ساز جریان خطا برای اتصال تولیدات پراکنده به شبکه، نمی باشد. برای نشان دادن قابلیت الگوریتم پیشنهادی در طراحی حفاظت بهینه شبکه های توزیع، پیاده سازی آن بر روی یک شبکه حلقوی از دو سو تغذیه که ساختار پیچیده تری نسبت به شبکه های توزیع شعاعی دارد، انجام گرفته و نتایج شبیه سازی ارائه گردیده است.